Ładunki chemiczne to szeroka kategoria, do której należą zarówno materiały zupełnie niegroźne, jak i całkiem niebezpieczne. W zależności od tego, z czym mamy do czynienia w danej sytuacji, transport cysternami chemicznymi będzie wyglądał zupełnie inaczej. Warto nieco przybliżyć tę kwestię.

Transport niegroźnych ładunków chemicznych

Niektóre materiały chemiczne nie wykazują żadnej szkodliwości dla człowieka, zatem można je nazwać bezpiecznymi. Jeśli chodzi o tego typu transport cysterny chemiczne są obsługiwane w sposób całkowicie standardowy. Wszystko przebiega tutaj dokładnie tak, jak w przypadku każdego innego ładunku. Co więcej, nie zawsze cysterny chemiczne są niezbędne. W przypadku nieco mniejszych ładunków możliwy jest przewóz substancji w butlach czy też odpowiednich pojemnikach, załadowanych na zwykły samochód dostawczy. Zatem w takich przypadkach wszystko przebiega łatwo i prosto. Niestety, tylko nieliczne ładunki chemiczne są zupełnie niegroźne. Zdecydowania większość stanowi większe lub mniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Warto w tym miejscu zauważyć, że za ładunki niebezpieczne uznaje się nie tylko najgroźniejsze chemikalia, z którymi styczność oznacza dla człowieka poważną chorobę lub nawet coś gorszego. Do tej kategorii zalicza się również wiele substancji o umiarkowanie żrących właściwościach. Jak należy je transportować?

 transport cysterny chemiczne

Transport cysternami chemicznymi, czyli przewóz ładunków ADR

Niebezpieczne substancje chemiczne zalicza się do ładunków ADR. Określa się tak wszelkie ładunki, które według konwencji z 1957 roku są uznawane za niebezpieczne. Poza substancjami chemicznymi wlicza się tam również na przykład materiały wybuchowe i promieniotwórcze. Skrót ADR, używany do określenia niebezpiecznych ładunków, to jednocześnie nazwa wspomnianej konwencji. Została ona podpisana w Genewie i do dzisiaj ratyfikowała ją już większość państw. Określa ona nie tylko to, jakie ładunki są zaliczane do niebezpiecznych, ale również w jaki sposób należy je przewozić.

Środki chemiczne stanowiące potencjalne zagrożenie muszą być transportowane z zachowaniem szczególnej ostrożności, a przede wszystkim określonych procedur. Dotyczą one zarówno pakowania ładunku, jak i jego przewozu oraz rozładunku. Ponadto, jeśli chodzi o tego typu transport, cysterny chemiczne bezwzględnie muszą być odpowiednio oznakowane.

Podstawowe środki ostrożności

W przypadku przewozu ładunków niebezpiecznych przewoźnik musi zagwarantować pełne bezpieczeństwo. Dlatego też wykorzystuje się cysterny chemiczne, wykonane ze szczelnych i ponadprzeciętnie wytrzymałych materiałów. Ponadto są one wyposażone w szereg systemów zabezpieczających. Tym samym zagrożenie wycieku substancji chemicznej w zasadzie nie istnieje. Natomiast ryzyko pożaru czy też wybuchu jest ograniczone do absolutnego minimum. Warto jednak podkreślić, że bezpieczeństwo transportu w dużej mierze zależy również od ludzi, którzy go obsługują. Dlatego też transportem tego rodzaju zawsze powinni zajmować się wykwalifikowani fachowcy, najlepiej z dużym doświadczeniem. Ponadto transport ładunków niebezpiecznych musi być nieustannie śledzony z pomocą systemu GPS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj